Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irodalom: versek, idézetek, bölcsességek

2008.01.17

 

 

 

 

Én én vagyok. Te te vagy.
Nem azért vagyok ezen a világon, hogy az elvárásaid szerint éljek,
és te sem azért vagy ezen a világon, hogy az elvárásaim szerint élj.
Te te vagy és én én vagyok.
Ha így egymásra találunk, az csodálatos.
Ha mégsem, akkor nincs mit tennünk.
(Fritz Perls- Gestalt ima)

 

 

 

Nem maradhat mindig rejtve a szem elől:
Egyszer felkel a nap kelet felől.

  Mantra

 

 

Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot.

  Horatius

 

 

Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.

  Biblia

 

 

Az ember nem mindig tudja egyszerűen kimondani azt, amit gondol.
A szíve az akadály és a gondolatai. Ettől vagyunk emberek.

  Anton de Saint-Etienne

 

 

                                                         

Szabó Lőrinc - Ezeregyéj
 
Hogy bármi voltál légyen, annyi se
kellett, hogy legyél: a hit gyönyöre
maga építi, amit ostromol.
S oly laza a lélek szövete, oly
vékony réteg az érző pillanat,
s ami - valóság? - rajta áthalad,
olyan kétes, és a jelen mögött
- vagy előtte - olyan nagy az örök,
oly tengersok a többi, az, amit
a szellem őriz és elevenít,
rajtad s máson, perc és anyag felett,
olyan úr az emlék s a képzelet,
hogy érzékeid eseményei,
a testi mámor tűnő tényei,
mellette mind csak koldús unalom:
Ezeregyéj forog át agyadon,
úgy húnynak-gyúlnak a csillagai,
ahogy téged álmodik valaki
 

 

 

Vajda János - Éjjelek
 

Végetlen, örök éj!
Az utcán méla csönd.
Fülembe égi kéj
Tündérharangja csöng.
Remegve két kezem
Szivem fölé teszem:
Aludj, szivem!

Csillag ragyog, kacsint,
Egymásnak integet.
Mit látnak vajjon itt
E szemérmes szemek?
Mindenki üdvezül,
Csak te vagy egyedül.
Hallgass, szivem!

A sötétség kigyúl,
Elhallgat a madár.
Felhő irul-pirul;
Minden vágy telve már?
Mely kéjbe fuldokol,
Az éj neked pokol.
Hallgass, szivem!

Az ég, föld egy kerek
Boldogság-oceán.
Tajtékban fürdenek
Tündérfi, hableány.
Pár mindnek itt akad,
Kíntól csak te magad

 

 

  Nem az az ostoba, aki nem tud, hanem az,
aki nem akar tudni.
/Hrihorij Szkovoroda/

 

Ha alacsony célokkal is megelégszel,
az igazság útjáról letérsz.

/
Babiloni bölcsesség/

Van-e olyan élet -akár a szentek élete is-, amely ne lenne nap nap után alávetve a hazugságnak?
/
Martin de Gard/ 

A bölcsességet nem úgy kapjuk,
magunknak kell azt felfedezni, oly út után,
amelyet senki se tehet meg helyettünk.
/Proust/ 

A józan ész a világhoz alkalmazkodik,
a bölcsesség az éggel akar megegyezni.
/Joubert/ 

Nemcsak mások, hanem önmagunk számára is rejtélyeseknek kell lennünk.
/
Kierkegaard/ 

A világban csak kétféleképpen lehet felemelkedni: vagy a magunk igyekezetével vagy mások ostobasága által.
/La Bruyére/ 

  A mester humanizmusához tartozik, hogy tanítványait óvja önmagától.
/
Friedrich Nietzsche/ 

A tudós gyakran kételkedik, a tudatlan ritkán,
a bolond soha.
/Émile Faguet/ 

Minden mély gondolkodó jobban fél attól, hogy megértik, mint attól, hogy félreértik.
/
Friedrich Nietzsche/ 

Általános balgaság, hogy senki sem elégedett sorsával, akármilyen jó, és senki sem elégedetlen eszével,
akármilyen rossz.

/
Gracián/ 

Megbocsátani és felejteni annyi, mint becses tapasztalatokat az ablakon kidobni.
/
Schopenhauer/

 

Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem hogy többé nem hiszek neked.
/
Friedrich Nietzsche/

Isten előtt mindannyian egyformán okosak
és egyformán buták vagyunk. 
/Einstein
/

Aki vereséget szenved, annak még nincs vége.
Annak van vége, aki feladja.
/Richard Nixon/

 

A vita nem mindenki számára jelenti ugyanazt.
A kiművelt, higgadt elmék számára izgalmas játék, melynek célja az igazság feltárása, a kusza és fegyelmezetlen elmék számára csata, amit meg kell nyerni, még ha az igazság bele is pusztul.
/Frank Crane /

 

Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz.
/Mark Twain /

 

A bölcsesség nem mások, hanem Önmagunk uralása.
A nemesség nem név vagy hatalom,
hanem önmegismerés kérdése:
ismerd meg Önmagad, s magadban az egész világot megleled. A boldogságnak nincs köze ranghoz és vagyonhoz, egyszerűen csak harmónia dolga.
/Lao-Ce/

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.
(Márai Sándor)

Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt
a kézfogás és az önfeladás között.
És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos
a szerelemmel és a társaság a biztonsággal.
És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét

és a bók nem esküszó.

És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt méltóságával,
nem pedig a gyermek kétségbeesésével.
És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd,
mert a holnap talaja túl ingatag ehhez.
Egy idő után kitapasztalod, hogy még a
napsugár is éget, ha túl sokáig ér.

Műveld hát saját kertecskédet,
magad ékesítsd fel a lelked,
ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked.
És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz.
Hogy valóban erős vagy.

És valóban értékes.
/Veronica A.Schoffstall/

Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letepernek, megrágalmaznak kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek?
Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, és ezért jó volt az is amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az üggyel. Az ügy igazával, mert meg kell védened. Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek. Vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak. Elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet szolgálsz. Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben. De nincs alku sem. Ezért soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz
/Márai Sándor/

A megrovást könnyen elviselik az emberek, de a kinevetést nem tűrik. Abba beleegyeznek, hogy ostobák legyenek, de nevetségesek lenni nem akarnak. 
/Moliére/

Amíg átéljük a boldogságot, nehezen érezzük meg, de ha már elmúlt és visszatekintünk, hirtelen megértjük
- olykor elcsodálkozva - milyen boldogok voltunk. 
/Kazantzakisz/  

...a boldogság csak egy-egy rendkívüli pillanat,
legfeljebb perc, a többi csak a rá való emlékezés...
/Dallos S./

Sokan a boldogságot az embernél magasabb régiókban keresik, mások lejjebb,
holott a boldogság emberi méretekre van kiszabva.
/Konfucius/

Magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más tegye,
azt nem tűröm el. 
/Rostand/

Tedd, ami szívednek kedves és az lesz majd a törvény. /Crowley/

Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda.
Az pedig, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll. 
 
/Bach/

Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni,
senki se önmagát.
/Lev Tolsztoj/

Amelyik pincér nem tud mosolyogni jobb lett volna ha vendégnek születik."
/Gundel Károly/

A barátság legszebb aktusa az, midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük.

/Berzsenyi Dániel/

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az udvar végén levő kerítésbe.

Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. Az elkövetkező napok során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe ütött szögek száma napról-napra csökkent. Felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket beütni a kerítésbe.

Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját és elmondta neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. Az apja azt válaszolta, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből...

A napok teltek, amikor a fiú közölte az apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben... Az apa így szólt: Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, hogy mennyi lyuk van ezen a kerítésen! Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt. Amikor összeveszel valakivel, és egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod, de a seb örökre ott marad. Mindegy, hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb. A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak. Mindig készek téged meghallgatni, mindannyiszor, ahányszor neked arra szükséged van. Támogatnak, kitárják előtted a szívüket. Mutasd meg a barátaidnak, mennyire is szereted őket! És végezetül: A barátság öröme azt jelenti, hogy valaki rád bízott egy titkot...
(Alessandro Manzoni)

A szerelem az istenség jóttevő lehellete;
Boldog, a kiben tisztán ég, s rokon lelket lelhete.
Kivel magát vegyítheti, lelkét lelkébe öntheti: Édes annak élete.

(Berzsenyi Dániel)

 

Szeretet...

Egy asszony pénz ügyében kért tanácsot a királytól. Elpanaszolta, hogy minden pénze elfogott, és ebbe nem tud belenyugodni.

- Mit kezdenél a pénzzel, ha egy jótevő bőséggel árasztana el?
- Elajándékoznám - vágta rá az asszony gondolkodás nélkül.
- Miért?
- Mert csak adni szeretek, számomra ez a legfontosabb.
- És kinek adnád?
- A fiamnak és a lányomnak.
Nekem nem kell, nincs semmire szükségem.

- Hogyne volna - mondta a bölcs király -
Neked szeretetre van szükséged.
Azt hiszed, megvásárolhatod a szeretetüket?

- Nem hiszek semmi ilyesmit, kérlek, ne gondolj rosszat a gyerekeimről -mondta az asszony -, csak pénzt akarok adni nekik.

- A szeretet vagy van, vagy nincs.

Azt neked kell felismerned, szeretnek-e a gyerekeid.
A szeretetet pénzzel megvásárolni nem lehet, ahogy akarattal sem tudod megszerezni mások szeretetét.

Menj, és szeresd őket. Nekik nincs szükségük a pénzedre, annál nagyobb szükségük van a szeretetedre.
(Taitosz)


 

Kutya - macska barátság...

A kutya és a macska örök barátságot kötöttek.
Megállapodtak, ha bármelyikük bajba kerül, segítenek egymáson.

Egy nap a macska belepottyant a tóba. Minthogy nem tudott úszni, segítségért kiálltott. A kutya meghallotta barátja segélykiáltását, azonnal a tóhoz rohant. A vízbe vetette magát, s a macskát nyakánál fogva megragadva a part felé kezdett úszni.

- Miau, ne szoríts olyan erősen, nem bírom - panaszkodott a macska.

- Ne kényeskedj! Örülj, hogy megmentettelek! - parancsolt rá a kutya és még erősebben szorítva a macskát továbbúszott vele.

- Hála Istennek! Parton vagyunk! - morogta a kutya.
Letette a macskát, lerázta magáról a vizet, zihálva lélegzett.

A macska törött nyakkal, mozdulatlanul hevert a fűben.

A kutya darabig pislogva nézte.

- Ez igazán nem az én hibám!
Én minden tőlem telhetőt megtettem a barátomért...

- mondta és farkcsóválva odébbállt.

Mindig van a világon egy ember, aki a párjára vár, akár a sivatag, akár egy nagyváros közepén. Amikor pedig ezek az emberek találkoznak, és tekintetük egymásra talál, minden múlt és jövő teljesen elveszíti a jelentőségét, s csak az a pillanat és a hihetetlen bizonyosság létezik, hogy ugyanaz a Kéz írt meg mindent a nap alatt. A Kéz, amely fölébreszti a Szerelmet, s amely mindenki számára, aki ebben a világban dolgozik, pihen és kincsét keresi, alkotott egy vele rokon lelket is. (Paulo Coelho)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Június / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 300239
Hónap: 1362
Nap: 48